תרמו, התמיכה שלך היא היכולת שלנו לשנות
אני מאשר/ת לתנועה לשלוח לי הודעות וחומרים המקדמים ותואמים את מטרות 'דרכנו - יוצאים לפעולה (חל"צ), לרבות מידע פוליטי, מידע אודות התנועה ודרכים בהן ניתן לתמוך בפעילותה.
תורמים ושולחים מסר של תקווה!

העצרת ה - 23 לזכר רצח ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין ז"ל, תיערך השנה בכיכר, תחת הכותרת - "הרוב המתון מתייצב כנגד הפילוג וההסתה".

תנועת "דרכנו" והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, מפיקי העצרת, בחרו לקיים עצרת ממלכתית, כזו שמבקשת לייצג את קולו של הרוב המתון בישראל שמכיר בכך שעל אף המחלוקות - רב המשותף בינינו על המפריד.

אל הכיכר הוזמנו נציגים מכל רחבי הקשת הפוליטית - מימין ומשמאל ותחת הזיכרון המשותף של כולנו תצא מהכיכר קריאה למיתון השיח הישראלי ולתקווה לאחדות בין השבטים השונים בחברה הישראלית.

אנחנו מזמינים אתכם, אזרחים ואזרחיות, לכתוב משפט אחד ובו מסר של תקווה לחברה הישראלית. את משפטי התקווה שתכתבו נקרין על מסכים בערב העצרת כהשראה לבאים הרבים שינכחו בה.

באמצעות המשפטים שלכם נוכיח שאפשר גם אחרת, שכוחנו באחדותינו ושכולנו ישראלים השותפים לגורל אחד - גורלה של הארץ זו.
כל הזכויות שמורות -
דרכנו יוצאים לפעולה חל"צ
*נציגות ונציגי ארגוני החברה האזרחית, תנועות ומפלגות אשר רוצים להציב דוכן או שילוט גדול בשטח כיכר רבין ביום העצרת, מתבקשים ליצור קשר עם מנהל השטח של תנועת "דרכנו" לצורך תיאום, עד יום שני, ה-29.10. התיאום הכרחי מטעמי בטיחות ובטחון.